DENNÝ HARMONOGRAM

Schádzanie detí:

Od 6:30 hod. do 7:30 hod. (v 1.A - zberná trieda)

Denný harmonogram:

Od 7:15 hod. začína prevádzka všetkých tried.

Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8:00 hod. a osobne ho odovzdá učiteľke.

Zákonný zástupca preberá dieťa v čase od 12:00 hod. do 12:30 hod. alebo od 14:30 hod. do 16:30 hod.

V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí.

Denný harmonogram sa v triedach mierne odlišuje v závislosti od veku a potrieb detí.

© 2023 MATERSKÁ ŠKOLA, Bajzová 9, 010 01 Žilina
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky