AKCIE

20. máj svetový deň včiel!

"Úloha včiel na našej planéte v žiadnom prípade nespočíva v produkcii medu pre maškrtenie vyšších cicavcov, ale v opeľovaní miliónov kvetov na ovocných stromoch, zeleninových záhradách, lúkach, poliach a v lesoch. Bez včiel by nebolo opeľovania, žiadnych rastlín, žiadnych zvierat, žiadnych ľudí."
Václav Ducháč

Nenahraditeľnosť včiel pre celé ľudstvo sa pripomína čoraz viac, ale napriek tejto skutočnosti nám čoraz viac včiel hynie. Na vine je človek a jeho spôsob života. Prečítajte si, prečo sú včely tak podstatné a nahliadnite aj do ich zaujímavého sveta. Veď práve dnes majú svoj deň.

Svetový deň včiel

Dnešok je výročím narodenia slovinského včelára Antona Janšu, ktorý je považovaný za zakladateľa moderného včelárstva. Slovinsko sa už od roku 2014 snažilo o ustanovanie tohto dňa. Ich úsilie bolo úspešné a v roku 2017 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN tento deň za Svetový deň včiel, aby tak upozornilo na ich nenahraditeľnosť a dôležitosť pre celé ľudstvo.

Svetový deň včiel sa prvýkrát oslavoval v roku 2018.


Janšov otec sa venoval včelárstvu a vlastnil množstvo úľov. Janša sa spolu s dvomi bratmi vybral do Viedne, kde sa ako jediný zo súrodencov včelárstvu venoval a ohuroval svojimi vedomosťami o včelách. V roku 1970 ho panovníčka Mária Terézia vymenovala za prvého cisárskeho učiteľa včelárstva vo Viedni pre všetky rakúske krajiny. Staral sa o včely v cisárskych záhradách a tiež cestoval, aby na svojich cestách odprezentoval svoje vedomosti, ktoré získal pozorovaním včiel.

Dôležitosť včiel pre ľudstvo

Hoci to, či sa výrok Alberta Einsteina: "Keď umrie posledná včela, najneskôr do štyroch rokov vyhynie aj ľudstvo," môže naplniť, si netrúfa naisto povedať nikto, pravda je, že absencia včiel by znamenala výrazné narušenie pestrosti obživy nielen ľudí, ale a i zvierat.


Včely, ktoré sa vyliahnu v auguste až septembri, prežijú celú zimu, skôr vyliahnuté sa dožívajú len šesť až osem týždňov.

Preto treba myslieť na to, že len ak sa bude dariť včelám, môžu pre nás spolu s iným hmyzom zabezpečiť ovocie, zeleninu, bylinky a v neposlednom rade aj ich semená na ďalšie pestovanie. Väčšina kvitnúcich rastlín je totiž odkázaná na opelenie hmyzom a z toho asi až 80 percent zabezpečujú včely. Pretože sa však starajú aj o opeľovanie divorastúcich druhov, podieľajú sa tiež na zachovaní mnohých prirodzených biotopov a v nich žijúcich živočíšnych druhov.

Neúnavné stvorenia

Včely sú až neuveriteľne multifunkčné – opeľujú rastliny, zbierajú nektár, produkujú propolis, med, vosk, stavajú plásty, vzorne sa starajú o potomstvo, odvážne strážia svoje spoločenstvo. Všetko dokonale funguje podľa presne stanovených a nemenných pravidiel. Kráľovná matka a trúdy zabezpečujú potomstvo, starajú sa o zachovanie druhu. Kráľovná však nemá špeciálne výsady. Naopak, je pod neustálym dohľadom včiel robotníc, ktoré ju doslova ovládajú. Ak sa nepodriadi, sú schopné usmrtiť ju a vychovať si náhradu. Usmerňujú ju aj počas takzvaného svadobného letu – vyberú nevhodnejších trúdov na jej oplodnenie.

A hoci sa trúdy podieľajú na zachovaní spoločenstva, v skutočnosti sú to veľmi neobratné včely neschopné sa i samy nakŕmiť, preto sú od narodenia odkázané na opateru včiel pestúnok, dokonca nemajú ani žihadlo a po oplodnení kráľovnej hynú.

Všetky práce dôležité na zabezpečenie existencie včelieho spoločenstva zaobstarávajú robotnice. Majú ich dôsledne rozdelené. Niektoré kŕmia potomstvo, iné budujú plásty, v ktorých uchovávajú potravu a vychovávajú novú generáciu, udržujú čistotu v úli, hromadia med a peľ, regulujú teplotu, produkujú a spracovávajú vosk, zaviečkovávajú zárodočné bunky alebo bunky na med či chránia vchod do úľa.

Včelie produkty:

 • med
 • propolis
 • včelí vosk
 • včelí peľ
 • materská kašička

Deň matiek

Srdečne Vás milé mamičky a staré mamičky pozývame na besiedky vašich malých človiečikov, ktorí si usilovne s pani učiteľkami pripravili pre Vás predstavenie. Besiedky  budú prebiehať na triedach. Každá trieda bude mať oznam, čo treba deťom priniesť na oblečenie a možete priniesť aj malé občerstvenie pre deti, ktoré si po vystúpení určite radi zamaškrtia.


Tešíme sa na Vás

DEŇ ZEME

Každý rok 22. apríla je Deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany. Deti robia v školách rôzne projekty, zúčastňujú sa rôznych diskusií o ochrane životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970.

Zapojte aj vaše deti, nech sa zamyslia a pouvažujú, ako chránia životné prostredie oni samy a v čom by sa mohli zlepšiť. Ako pomôcka vám poslúži strom, ktorého kmeň vytvoríte z ruky obkreslenej na hnedom papieri, zelené srdiečka budú predstavovať listy. Na srdiečkové listy deti napíšu, ako chránia životné prostredie.

Projekt môžete urobiť aj vo veľkom a to tak, že si urobíte veľký strom na stenu či nástenku a každé dieťa tam pridá zopár srdiečok s rôznymi spôsobmi ochrany životného prostredia. Viac hláv, viac nápadov.

Pre inšpiráciu:

 • neodhadzujeme v prírode odpadky,
 • do obchodu si nosíme vlastnú tašku,
 • dávame odpadu druhú šancu na využitie,
 • doma či v škole pestujeme rôzne rastlinky a stromčeky,
 • recyklujeme odpad,
 • nepoužívame jednorázové veci,
 • do školy chodíme pešo či na bicykli,
 • vždy zhasíname svetlo, keď odchádzame z miestnosti,
 • nevyhadzujeme jedlo, vždy si kúpime len toľko, koľko spotrebujeme,
 • kupujeme veci vo vratných obaloch….

 

Skutočne zdravá škola

Žiadne zmeny sa nestanú samé od seba - ak nebudeme zmeny aktívne požadovať, súčasná situácia sa nezlepší. A preto sa naša škôlka zapojila do projektu "Skutočne zdravá škola". Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávania až po 2. stupeň základných škôl. Je to praktický odbor, blízky úplne všetkým a týka sa celej populácie v každodennom živote. V súčasnosti kladieme dôraz na zdravý životný štýl.

Zapojením sa do programu Skutočne zdravá škola, chceme SKUTOČNE ZDRAVO ŽIŤ. Spestrením stravy a doplnením ovocia a zeleniny, chceme už od útleho veku viesť tých najmenších k správnym stravovacím návykom. Zriadením vlastnej záhradky a vyvýšeného záhonu chceme naučiť deti, aby si jedlo dokázali vypestovať a aby si vážili hodnotu zdravých potravín. Ciele programu Skutočne zdravá škola zdravé deti potravinovo gramotní ľudia aktívne miestne spoločenstvá udržateľné hospodárstvo zdravé životné prostredie. Vzdelávanie Zapájanie sa do mimoškolských vzdelávacích aktivít v oblasti výživy a zdravia Téma udržateľného stravovania je zakomponovaná v učebných osnovách vybraných predmetov Návštevy fariem, pestovanie na záhrade alebo v budove školy, lekcie varenia a spoznávanie tradičných remesiel. 

© 2023 MATERSKÁ ŠKOLA, Bajzová 9, 010 01 Žilina
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky